Gépészmérnök Hallgatók II. Országos Konferenciája

A Széchenyi István Egyetem gépészmérnök hallgatóiban 2006 végén fogalmazódott meg a gondolat egy országos konferencia létrehozásáról, amely lehetőséget nyújtana az országban tanuló gépészmérnök hallgatóknak egy közös fórumra, tapasztalatcserére. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy az országban tanuló, tehetséges, kreatív és a szakma iránt elhivatott gépészmérnök hallgatók számára biztosítsa a szakmai fejlődést, valamint a felsőoktatási intézmények, és cégek közötti kapcsolatok kiépítésének lehetőségét. A konferencia - a győri Practing Alapítvány támogatásával - idén már második alkalommal került megrendezésre a 2008. március 30. és április 2. a Széchenyi István Egyetemen.

A szervezést és a lebonyolítást a Gépészmérnök Hallgatói Szakbizottság végezte Pup Dániel gépészmérnök hallgató koordinálásával, valamint, szakmai tudásával hozzájárult a konferencia színvonalas megrendezéséhez Dr. Kardos Károly – a Practing Alapítvány elnöke és Dr. Pintér József – a Jedlik Ányos Intézet igazgatóhelyettese. A rendezvény megvalósítását, mint az elmúlt évben is, az NKTH által, az Apponyi Albert program keretében meghirdetett Mecenatúra pályázat elnyerése tette lehetővé. Ennek köszönhetően ismét részvételi díj nélkül sikerültkerült megrendezni a konferenciát. Az NKTH ( Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ) feladata, hogy a kormány tudomány- és technológiapolitikáját végrehajtsa, kidolgozza a nemzeti innovációs rendszer működésének feltételrendszerét. Hivatása, hogy motorja legyen a versenyképes, innovatív termékekre épülő gazdaság megteremtésének.

Az idei rendezvény sikerét fémjelzi, hogy a 13 gépészmérnökképzést folytató intézmény közül 12 helyről érkezett 79 hallgató, szemben a tavalyi 7 intézmény 53 résztvevőjével, pedig már az is egy megelégedésre okot adó részvételi arány.

A konferenciára érkező hallgatók a valós életből vett gyártási, gyártástechnológiai és tervezési feladatokkal szembesültek. Az iparban elismert, a rendezvényen résztvevő 6 cég (Borsodi Műhely Kft., HNS Műszaki Fejlesztő Kft., IGM robotrendszerek Kft., Jankovits Hidraulika Kft., LuK Savaria Kft., Visiocorp Hungary Bt.,) valamint a Széchenyi István Egyetem Tudásközpontja biztosította számukra a megoldandó feladatokat. Ezen kívül szakmai támogatást is nyújtottak a rendezvényhez, általuk nyerhettek betekintést a hallgatók a mérnöki munka nehézségeibe.

A megoldásra váró feladatokat, ötletpályázatokat "team”-ekre bontva oldották meg és minden témán 2-2 csapat dolgozott. Őket vegyesen, intézménytől függetlenül osztottuk be, ezzel is életszerű helyzetet teremtve a team-work megvalósításának lehetőségére. A feladatot a csapatoknak a találkozó utolsó napjára kellett kidolgozniuk és az elért eredményeket az egyetem oktatói és a résztvevő cégek képviselői előtt prezentálni. A zsűri a prezentációkat szakmai és megvalósíthatósági szempontból értékelte. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos építeni a további kapcsolatokat, továbbvinni a konferencia eszméjét, és továbbra is együttműködve a gépészmérnökképzést folytató intézményekkel gyakorlati feladatok megoldásán keresztül ösztönözni a résztvevőket a fejlődésre. Célunk, hogy ezt a hagyományt megőrizve és továbbfejlesztve, ezentúl is minden évben sikeresen megrendezzük a konferenciát!