Gépészmérnök Hallgatók I. Országos Konferenciája

A Széchenyi István Egyetem gépészmérnök hallgatóiban már régóta megfogalmazódott a gondolat egy országos konferencia létrehozásáról, amely lehetőséget nyújtana egy közös fórumra, tapasztalatcserére.

A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy az országban tanuló, tehetséges, kreatív és a szakma iránt elhivatott gépészmérnök hallgatók számára biztosítsa a szakmai fejlődést, valamint a felsőoktatási intézmények, és cégek közötti kapcsolatok kiépítésének lehetőségét. A konferencia - a győri Practing Alapítvány támogatásával - 2007. április 22-25. között került megrendezésre a Széchenyi István Egyetemen.

A rendezvény megvalósítását, az NKTH és KPI által, az Apponyi Albert program keretében meghirdetett Mecenatúra pályázat elnyerése tette lehetővé. Az NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ) feladata, hogy a kormány tudomány- és technológiapolitikáját végrehajtsa, kidolgozza a nemzeti innovációs rendszer működésének feltételrendszerét. Hivatása, hogy motorja legyen a versenyképes, innovatív termékekre épülő gazdaság megteremtésének. A KPI kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, melynek szakmai felügyeletét az NKTH elnöke gyakorolja. Magyarországon jelenleg 13 helyen folyik gépészmérnökképzés. A rendezvényre 7 felsőoktatási intézmény, 53 hallgatója látogatott el, mely méltóképpen jelezte a rendezvény iránti nagyfokú érdeklődést, valamint a szakmai színvonalat. A konferenciára érkező hallgatók a valós életből vett gyártási, gyártástechnológiai és tervezési feladatokkal szembesültek. Az iparban elismert, a rendezvényen ugyancsak résztvevő 4 cég (Sapu Bt., Borsodi Műhely Kft., Jankovits Hidraulika Kft., HNS Műszaki Fejlesztő Kft.) valamint a Széchenyi István Egyetem Tudásközpontja biztosította számukra a megoldandó feladatokat. Ezen kívül szakmai támogatást is nyújtottak a rendezvényhez, általuk nyerhettek betekintést a hallgatók  a mérnöki munka nehézségeibe.

A megoldásra váró feladatokat, ötletpályázatokat "team”-ekre bontva oldották meg és minden témán 2-2 csapat dolgozott. Őket vegyesen, intézménytől függetlenül osztottuk be, ezzel is életszerű helyzetet teremtve a team-work megvalósításának lehetőségére. A feladatot a csapatoknak a találkozó utolsó napjára kellett kidolgozniuk és az elért eredményeket az egyetem oktatói és a résztvevő cégek képviselői előtt prezentálni. A zsűri a prezentációkat szakmai és megvalósíthatósági szempontból értékelte.

Úgy gondoltuk, hogy fontos lenne még szorosabbra fűzni az érintett intézmények közötti kapcsolatokat, és gyakorlati feladatok megoldásán keresztül ösztönözni a résztvevőket a fejlődésre. A rendezvény ideje alatt néhány érdekes bemutatóval is színesítettük a programot, körbevezettük őket egyetemünk laborjaiban, többek között láthattak vízvágót, 5D-s marót és 3D-s digitalizáló berendezést is. Emellett a 7-es BMW legújabb hidrogénes változatáról szóló előadást, és a legmodernebb 335Ci és CCi biturbo-s változatainak bemutatóját is.

Célunk a hagyományteremtés, hiszen az országban jelenleg nincs ilyen jellegű hallgatói találkozó. A konferencia sikeresen zárult, nagyon jó ötletek, javaslatok születtek. A visszajelzések alapján úgy érezzük, hogy a hallgatók is jól érezték magukat. Reméljük, hogy jövőre, és ezen túl minden évben is lehetőség nyílik Győrött a rendezvény megszervezésére.