Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciájának története

A Széchenyi István Egyetem gépészmérnök hallgatóiban 2006 végén fogalmazódott meg a gondolat egy olyan rendezvény létrehozására, mely lehetőséget nyújtana egy közös fórumra, tapasztalatcserére.

Napjaink versenyképes képzési struktúrájának elengedhetetlen részét kell, hogy képezze a korszerű gyakorlati ismeretek, tapasztalatok közvetítése a hallgatók felé. A rendezvény elsődleges célja az, hogy az országban tanuló, tehetséges, kreatív és a szakma iránt elhivatott gépészmérnök hallgatók számára biztosítsa a szakmai fejlődést, valamint a felsőoktatási intézmények, és cégek közötti kapcsolatok kiépítésének lehetőségét. Ezt a kezdeményezést felkarolta a győri Practing Alapítvány, és a Hallgatói Önkormányzat Gépészmérnök Szakbizottságával közösen, 2007. április 22. és 25. között, rendezték meg a Gépészmérnök Hallgatók I. Országos Konferenciáját a Széchenyi István Egyetemen.

Szakmai tudásával hozzájárult a konferencia színvonalas megrendezéséhez Dr. Kardos Károly – a Practing Alapítvány elnöke és Dr. Pintér József – a Jedlik Ányos Gépész,- Informatikai és Villamosmérnöki Intézet igazgatóhelyettese. A szervezést és a lebonyolítást a Gépészmérnök Hallgatói Szakbizottság végezte Pup Dániel gépészmérnök szakfelelős koordinálásával.

Jelenleg Magyarországon 13 intézményben folyik gépész, gépészmérnökképzés. Minden főiskola, egyetem meghívást kapott a rendezvényre

Az egyik fő célkitűzés az volt, hogy végzős, valamilyen kutatómunkában résztvevő, tudásközpontban tevékenykedő hallgatókat érjünk el. A konferenciára érkező diákok, intézménytől függetlenül team-ekre osztva, workshop-ok keretein belül oldották meg azokat a szakmai feladatokat, ötletpályázatokat, amelyekkel a hallgatók kreativitását, mérnöki tudását is próbára tehettük, tehát ténylegesen a valós életből vett gyártási, gyártástechnológiai és tervezési feladatokkal szembesültek.

Az iparban elismert cégek, a Sapu Bt., a Borsodi Műhely Kft., a Jankovits Hidraulika Kft., a HNS Műszaki Fejlesztő Kft., valamint a Széchenyi István Egyetem Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpontja biztosította számukra a megoldásra váró szakmai problémákat. Az elért eredményeket a csapatoknak a találkozó utolsó napjára kellett kidolgozniuk és ezeket az egyetem oktatói és a résztvevő cégek képviselői előtt kellett prezentálniuk. Egyetemünk gépész tanszékeinek vezetőiből, oktatóiból, és a cégek képviselőiből alakuló zsűri a prezentációkat szakmai és megvalósíthatósági szempontból értékelte.

A pozitív visszajelzések alapján a rendezvény elérte a célját, sikerült egy új és merőben újszerű, remélhetőleg a Széchenyi István Egyetem hírnevét tovább öregbítő hagyományt elindítani.

A Gépészmérnök Hallgatók II. Országos Konferenciája 2008. március 30. és április 2. között kerül megrendezésre. Szervezésében a gyakorlatorientált mérnökképzésben szerzett már több mint 10 éves tapasztalatával a Practing Alapítvány ismét segíti a hallgatókat.

Az alapgondolat ugyanaz maradt, viszont az idei évben a program bővül néhány érdekes szakmai bemutatóval, emellett a hallgatók egy gyárlátogatás-sorozaton is részt vesznek majd. A résztevő intézmények száma bővül, a tavalyiak mellett már biztosnak mondható a Budapesti Műszaki Egyetem, a Szent István Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Mintegy 75-80 fő részvételére számítunk, akiknek idén is ingyenes a részvétel. A cégek köre is kiegészült az Igm Robotrendszerek Kft. és a LUK Savaria Kft. részvételével. A rendezvény sikeres megvalósítását minkét alkalommal, az NKTH és KPI által, az Apponyi Albert program keretében meghirdetett Mecenatúra pályázat elnyerése tette lehetővé.

További fontos fejlődést jelent, hogy az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. is felismerte a konferencia jelentőségét és az idei évben főszponzorként támogatja a kezdeményezést.

„Győr a hazai gépészmérnöki képzés egyik meghatározó központja, az egyetem Műszaki Tudományi Kara az oktatott szakok és a hallgatók száma alapján a legnagyobb kar. Modell értékű a gazdaság–felsőoktatás együttműködésének szervezése, ennek eredményessége. Arra törekszünk, hogy a szakma iránt elhivatott gépészmérnök-jelöltek a győri képzési fórumon is elmondhassák véleményüket, építhessék kapcsolataikat. Emellett nagyon nagy dolog az, hogy egy ilyen 3 napos rendezvényt hallgatói hozzájárulás nélkül sikerül ismét megrendeznünk. Ez nem valósulhatna meg az Nemzeti Kutatástechnológiai Hivatal és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda által kiírt Mecenatúra pályázat sikeres elnyerése nélkül." – mondta el Pup Dániel, a konferencia főszervezője, gépészmérnök hallgató. Úgy gondoltuk, hogy fontos lenne még szorosabbra fűzni az érintett intézmények közötti kapcsolatokat, és gyakorlati feladatok megoldásán keresztül ösztönözni a résztvevőket a fejlődésre.

Kapcsolatok

Horváth Ádám

+36 70 612 3320
adam.horvath1204##kukac##gmail.com

 

Nagy Mátyás

+36 20 328 7944     
nagy.matyi.sze##kukac##gmail.com

 
Gedei Norbert  
 
+36 70 295 3650
  gedeinorbi##kukac##gmail.com

GSZNHK

GSZNHK